Poker websites – DE nederlandse site over online poker sites!
☰ MENU

7 Card Stud

Over 7 Card Stud wordt vaak gezegd dat het eraan mee heeft geholpen om Texas Hold’em en andere populaire poker varianten groot te brengen, en met goede redenen. Vóór Hold’em was Stud de eerste keuze, niet alleen in de Verenigde Staten maar op de meeste plekken ter wereld.

De volgende stukken gaan dieper in op de regels van het spel. Allereerst moeten we melden dat Stud Hi Lo met 2 tot 8 spelers wordt gespeeld. Het spel zelf is onder te verdelen in verschillende delen, en deze worden allemaal hieronder uitgelegd.

De Opzet

Voordat het spel kan beginnen moeten er drie verschillende financiële handelingen worden uitgevoerd. Allereerst de big bet, daarna de small bet, en ten slotte moeten de spelers die geen van beiden hebben betaald voor de ante gaan. Meestal is de small bet de helft van de big bet en is de ante 10% van de waarde van de big bet.

7 Card Stud Achtergrondinformatie

Voordat we dieper op het spelen van Stud in gaan is het belangrijk om het te hebben over de verschillende regels die bij de verschillende variaties van het spel komen kijken. Aangezien er Fixed, Spread en Pot Limit variaties van Stud bestaan met elk hun eigen regels, is het cruciaal dat je de tijd neemt om deze informatie goed te begrijpen. Stud wordt ten slotte vaak gezien als een van de meest vereisende casino spellen wat betreft de ‘skills’ die nodig zijn om goed te presteren.

Fixed Limit Stud is een versie van het spel waarbij de big en small bet vaste bedragen hebben (vandaar de naam). Als je $1/$2 Fixed Limit Stud speelt, dan is de small bet $1 en de big bet het dubbele bedrag, oftewel $2. Het Fixed aspect van het spel gaat over meer dan alleen de big en small bet. Tijdens de eerste inzet ronde mag het bedrag dat iemand inzet nooit het bedrag van de small bet overschrijden. In de daaropvolgende rondes moeten bets en raises gelijk zijn aan het bedrag van de eerste big bet. De laatste regel bij Fixed Limit Stud is dat een speler maximaal 3 keer mag raisen in een enkele ronde.

Spread Limit Stud is een meer verwarrende en minder vaak gebruikte variatie op het spel. De regels staan niet volledig vast en kunnen verschillen van casino tot casino, dus we zullen het alleen algemeen hebben over de regels en hier niet al te diep op in gaan. In de meeste scenario’s staan de big en small bet op dezelfde manier vast als bij Fixed Limit Stud. Maar vaak zit er geen limiet aan het aantal keren dat een speler in een enkele ronde mag raisen. De inzet die een speler mag plaatsen ligt vaak tussen de waarde van de big en small bet. Ten slotte zijn de antes niet altijd verplicht bij Spread Limit Stud, maar wanneer dit wel het geval is zijn ze vaak 25% (of meer) van de waarde van de big bet.

Dan bestaat er nog Pot Limit Stud. In de meeste gevallen blijft deze Pot Limit versie gereserveerd voor de spelers die erop uit zijn om met een hoop geld te spelen. Bij Pot Limit Stud worden de groottes van dingen zoals de antes bepaald door het bedrag dat moet worden betaald om mee te spelen aan een spel. Het minimale bedrag dat je mee moet nemen (hierover lees je meer in de volgende stukken) is vaak hetzelfde bedrag als de ante. Het maximale bedrag dat een enkele speler in mag zetten is gelijk aan het bedrag van de huidige pot, inclusief enige inzetten die al zijn gemaakt. Dit laatste feit is waarom de high stakes spelers zo van Pot Limit Stud houden.

De Bring

Nadat alle initiële inzetten en antes zijn gemaakt deelt de dealer van die ronde 2 gesloten kaarten en 1 open kaart aan elke speler aan tafel. De actie begint met de speler die de laagste kaart open gedeeld heeft gekregen. De rangorde van laagste kaarten is in volgorde van 2 naar Ace oplopend. Wanneer twee spelers een 2 krijgen, dan wordt de laagste kaart bepaald door de kleuren van deze kaarten. Van laag naar hoog is dit klaver, ruiten, harten en schoppen.

Nadat de persoon met de laagste kaart is vastgesteld kan die speler besluiten of zijn hand het bedrag van de small bet waard is. Als dit zo is, dan matcht hij de bet en gaat de eerste inzet ronde verder.

Wanneer het inzetten doorgaat begint dit met de speler links van de bring. Zoals het bij de meeste andere kaartspellen is hebben alle spelers de optie om te folden, callen of raisen tijdens hun eigen beurt. Door te callen gaat een speler simpelweg mee met de bring. Dus als de bring gelijk is aan de ante, dan moet de eerste speler dit ook doen. Als de bring gelijk is aan de small bet, dan moet de eerste persoon die callt dit hogere bedrag matchen. Een raise kan plaatsvinden tijdens de eerste ronde inzetten, maar alleen zolang de bring de small bet matcht en niet enkel de ante.

Na de eerste inzet ronde krijgt elke speler een extra open kaart gedeeld. Nu liggen er 2 open kaarten voor elke actieve speler, en moet de persoon met de 2 beste open kaarten als eerste een zet maken. De waarde van deze hands is zoals bij alle andere poker spellen, met Aces en Kings als de beste kaarten terwijl 2 en 3 het slechtst/zwakst zijn.

Nadat de eerste persoon is vastgesteld kan die speler ervoor kiezen om te checken of om in te zetten met een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de small bet. Enige raises die plaatsvinden na de eerste bet (mits deze wordt gemaakt) kunnen alleen op basis van de small bet worden gemaakt.

De volgende ronde inzetten is exact hetzelfde als degene ervoor. Het enige verschil is dat bets en raises ten opzichte van de initiële big bet moeten worden gemaakt. De vierde inzet ronde is hetzelfde als de derde, en dit geldt ook voor de laatste ronde inzetten.

De Showdown

Wanneer al het inzetten is voltooid nemen de spelers hun 7 kaarten en stellen ze daarmee de best mogelijke 5-card hand samen. De winnende hand bij een spel 7 Card Stud wordt op dezelfde manier als bij Hold’em bepaald, en de sterkste hand gaat ervandoor met de pot.

Bij 7 Card Stud Hi Lo vindt er een cruciaal verschil plaats tijdens de showdown. Doordat dit technisch gezien een split-pot spel is worden er twee winnaars vastgesteld. De high hand is vanzelfsprekend de beste combinatie van 5 kaarten die een speler weet te maken.

De low hand moet aan een aantal eisen voldoen, en is op veel manieren verschillend van de high hand. De voornaamste regels bij het vaststellen van de low hand zijn als volgt:

  • De low hand heeft niets te maken met de 5-card high hand van een speler. Bij het bepalen van een low hand mag de speler 5 van zijn 7 kaarten gebruiken
  • Low hands gelden wanneer ze bestaan uit 5 ongepaarde kaarten met waardes lager dan 8
  • Aces tellen als lage kaarten voor low hands
  • Dingen zoals straights en flushes hebben geen impact op het bepalen van een low hand
  • Een low hand is enkel zo goed als zijn hoogste kaart
    • Bijvoorbeeld, een hand die bestaat uit A, 3, 4, 5, 8 zou verliezen van een hand die bestaat uit 3, 4, 5, 6, 7